4-8

På Örbyskolan har årskurs 4-6 sina lokaler belägna i det vackra stenhuset. Eleverna i årskurs 7 och 8 har sin hemvist i Galaxen, en av skolans 7 byggnader. Läsåret 2016/17 går här 280 elever fördelade på 11 klasser.

Vi arbetar med ämneslärarsystem från årskurs 4, eftersom vi anser att goda ämneskunskaper hos lärare har stor betydelse för att kunna ge en undervisning som gör att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt. I alla ämnen förs en utvecklande dialog som leds av försteläraren i ämnet.

 

Dela:
Kategorier: