Örbyskolan är centralt placerad i Örby, mestadels omgiven av äldre villabebyggelse. Eleverna presterar överlag goda studieresultat. Skolan har verksamhet i nio byggnader som kringgärdar skolgården. Två av husen som är byggda i början av 1900-talet är kulturminnesmärkta.

I Örbyskolan bedrivs undervisning för 626 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Fritidshem finns för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 och vi har en fritidsklubb, som är en öppen verksamhet, för elever i årskurs 4-6.

Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning är c:a 15 % fördelat på 20 språk. De största språkgrupperna har vi i spanska, engelska och tyska och finska.

Örbyskolan tillhör område två, som tillsammans med de övriga kommunala grundskolorna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Östermalm, leds av grundskolechef Carina Hallqvist.

Dela:
Kategorier:
Örbyskolan i akvarell

Ordningsregler

Örbyskolans ordningsregler 2017-2018

För att vi alla ska få en trivsam arbetsmiljö ska du vara rädd om dig själv och andra, visa hänsyn, omtanke och vänlighet. Du ska även vara aktsam om skolans inre och yttre miljö och material.

Relaterade dokument