Till innehåll på sidan

Elevhälsa

För att våra elever ska kunna utvecklas optimalt samarbetar personal från olika verksamheter runt eleverna. Skola och fritidshem arbetar i klassamverkan där enskilda elever som har behov av särskilt stöd ägnas speciell uppmärksamhet. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam med bland annat två välutbildade specialpedagoger som är en resurs för såväl arbetslag som enskilda elever. I detta team finns även medicinsk och psykologisk kompetens att tillgå.

I Lärstudion samlar vi alla specialpedagogiska resurser. Tanken är att detta ska medföra ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Eleverna tillbringar efter behov längre eller kortare tid i lärstudion. Gruppen är inte statisk utan vi arbetar inkluderande så att eleverna, när det är möjligt arbetar i den klass de tillhör.

Elevhälsoteamet består av skolledningen och företrädare som förfogar över pedagogisk, medicinsk och psykologisk kompetens som vid veckovisa möten fattar beslut i frågor som gäller elever i behov av särskilt stöd enlighet med skolans flödesschema över elevhälsoprocessen.

Dela: