Till innehåll på sidan

Försäkringar

Elever i Stockholms stads skolor är försäkrade via S:t Erik försäkring.

Vi uppmanar Er att läsa igenom försäkringsvillkoren och ta kontakt med försäkringsbolaget för information i det enskilda fallet.

Det är alltid vårdnadshavares ansvar att uppsöka sjukvård för dokumentation av uppkommen skada.

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Crawford & Co kontaktas för bekräftelse. Sänd in intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Crawford & Co kan beställning av taxiresor göras.

Dela:
Kategorier: