Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidshemmen har gemensam öppning och stängning på Vulkanen (Hus J)

Öppning mellan kl. 6,30 - 7,50

Stängning mellan kl. 16,45 - 18,00

Övrig tid är eleverna på respektive avdelning.

 

På fritidshemmen i Örbyskolan arbetar vi enligt läroplanen LGR11.

Fritidshemmen strävar efter att skapa en miljö där intellektuella och sociala färdigheter kan utvecklas. Vi vill ge eleverna en meningsfull och stimulerande fritid. Vi arbetar mycket med elevernas sociala kompetens.

På Örbyskolan har vi gemensamt utarbetat en arbetsplan för fritidshemmen. Vi vill utveckla elevernas förmåga till samarbete, kommunikation, kreativitet, reflektion och ansvar.

Fritidspersonalen arbetar också tillsammans med lärarna i klassrummen och bidrar med sin kompetens för att stödja eleverna att nå kunskapsmålen.

 

Verksamheten
Utevistelse hör till de dagliga inslagen. Ute har eleverna möjlighet till fysisk aktivitet. Där kan de leka lekar, spela fotboll, bandy, basket och på vintern har vi vår skridskobana.
Eleverna ges också möjlighet till fri lek och skapande verksamhet. Vi vill stimulera eleverna att göra egna val, pröva idéer och lösa problem.

 

Fritids och hemmet
Vi vill utveckla ett gott samarbete mellan fritids och hemmet där vi tar del av varandras information.

 

Telefonnummer:

Galaxen 508 458 43
Blixten 508 458 42
Röda skolan 508 458 36
Vulkanen 508 458 47

 

 

Dela: