Till innehåll på sidan

Historik

Örby beskrivs som en idyll med skog, bondgårdar och lite utspridda hus. Trots att det var glesbebyggt måste det ha funnits ett antal barn här, för år 1903 stod ett med den tidens mått modernt skolhus färdigt. Det är det hus som vi idag kallar Röda skolan (B huset). På den tiden fanns vare sig el eller rinnande vatten i husen. Skolan fick lysas upp med fotogenlampor och värmas med kaminer. 

I Stockholmstidningen berättas i oktober 1914 om hur Örbyborna klagar över bristen på vatten. Det fanns endast några få brunnar i Örby och invånarna fick stå i kö för att få några liter vatten. På vägarna, som mest bestod av lera, åkte hästskjutsar.

År 1915 stod det vi idag kallar Stenskolan (A huset) färdigt. I skolan fanns ett fint modernt bad med bassäng och små badkar. Då det saknades vatten och avlopp kunde badanläggningen inte användas utan eleverna fick gå till Långbrodalsskolan och låna badet där. Först på 1930-talet fick hela Örby vattenförsörjningen ordentligt ordnad.

Bassängen finns idag kvar under golvet i personalrummet och väggarna är fortfarande klädda med kakel från den tid då rummet tjänstgjorde som simhall.

Vill du veta mer om Örby förr i tiden, besök Stockholmskällan.

Dela:
Kategorier: