Till innehåll på sidan

Information om nytt beslut som berör Örbyskolan från år 2024

På utbildningsnämndens möte vecka 47 togs ett beslut om att en ny högstadie- och gymnasieskola ska etableras. Gymnasieskolan redan från hösten 2022 och grundskolan från hösten 2024. Här kan du läsa om beslutet och vad det innebär för Örbyskolan.

Ett beslut om Örbyskolans högstadium togs vecka 47 2020. Beslutet innebär att en inriktning är tagen och den inriktningen är att elever och lärare från Örbyskolans åk 7-9 år 2024 flyttar i sin helhet till den nya skolan tillsammans med Enskede skolas åk 7-9, deras lärare och rektor. Om sedan genomförandebeslut 1 och 2 fattas under våren 2021 respektive hösten 2021 kan detta bli verklighet. Beslutet innebär en minskad risk för Örbyskolans högstadieelever att stå utan behöriga lärare i slutet av sin grundskoletid samt en ökad trygghet då de alla får följa med till den nya skolan ihop med sina lärare. Lärarna på högstadiet har alla ställt sig positiva till förslaget och ser fram emot att få bygga upp något nytt tillsammans med Enskede skolas lärare och rektor Sofia Stenberg. Mer om vad förslaget innehöll kan ni läsa nedan.

Den här informationen berör inte alla, de som har barn i åk 6-9 nu berörs inte av detta.

Förslag om beslut gällande elevplatser i Enskede-Årsta-Vantör

I Enskede-Årsta-Vantör finns ett stort behov att trygga tillgången av elevplatser för framtiden. Det innebär att antalet platser ska motsvara mängden elever i området men det innebär även att elevplatserna ska finnas i permanenta skollokaler. Idag finns en stor mängd elevplatser i området i lokaler som är tillfälliga lösningar, som har tillkommit för att lösa en kraftig ökning av antalet elever på kort tid under senare år.

På utbildningsnämndens möte den 19 november presenteras ett förslag från utbildningsförvaltningen om hur antalet elevplatser för gymnasiet och grundskolan i området Enskede-Årsta-Vantör kan tryggas i permanenta skollokaler samtidigt som det genomförs på det ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Förslaget innebär att det i lokalerna vid Kv. Drivhuset (f.d. Enskede Gårds gymnasiums lokaler) etableras en grundskola med årskurserna 7-9 och en gymnasieskola. Gymnasieskolan redan från hösten 2022 och grundskolan från hösten 2024. Förslaget innebär även att Enskede skola övergår till att bli en skola för årkurserna F-6. Örbyskolan övergår enligt tidigare planering också till att bli en skolan för årskurserna F-6. Den planerade kapacitetsökningen med en parallell för årskurs 7-9 på Sturebyskolan flyttas istället till skolan i kv. Drivhuset.

Förslaget i sin helhet hittar du på https://insynsverige.se/stockholm-utbildning under utbildningsnämndens möte den 19 november

Konsekvenser för Örbyskolan

Högstadiet på Örbyskolan är som meddelats sedan tidigare en tillfällig lösning som kommer att avvecklas. Det finns ett ökat behov av flera elevplatser i området för årskurserna F-6 som skolan ska tillgodose framöver.

De elever som börjar i någon av årkurserna 7–9 på Örbyskolan höstterminen 2024 erbjuds i det här förslaget följa med till kv. Drivhuset om de vill. Lärarna erbjuds också följa med och deras tjänster är fortsatt tillsvidaretjänster i Stockholm stad men med ny placering på den nya skolan. Högstadiet på Örbyskolan avvecklas då till hösten 2024 och de som inte vill följa med till kv. Drivhuset söker plats i högstadiet på annan skola enligt rutinen för att söka skola oavsett vilken årskurs de än ska börja i.

Förslaget skiljer sig i hur avvecklingen skulle gått till för Örbyskolan. Vi har tidigare kommunicerat att skolan skulle fasa ut högstadiet med en årskurs i taget. I det här förslaget behöver inte Örbyskolan fasa ut en högstadieårskurs i taget och då riskera att tappa bra behörig personal på vägen. Ingen årskurs behöver i det här förslaget bli ”ensam kvar” som högstadieårskurs utan hela högstadiet bibehålls sammanhållet, både gällande elever och lärare, och flyttar tillsammans över befintlig verksamhet till de nya lokalerna. Eleverna som planeras börja årskurs 7 höstterminen 2024(nuvarande årskurs 3) erbjuds också i det här förslaget att följa med till Kv. Drivhuset. De behöver alltså inte söka ny skola utan följer med från årskurs 6 till årskurs 7 som om de fortsatte på Örbyskolan. Tillsammans med elever, lärare och rektor från Enskede skola kommer de att vara pionjärerna på den nya skolan och tillsammans med de bygga nya gemensamma traditioner.

Året efter, dvs. höstterminen 2025, behöver alla årskurs 6:or på F-6 skolor söka skola för åk 7 enligt rutinen för söka skola.

Vi hoppas ni tycker att detta är ett förslag som är bättre än det som ligger. Skolan slipper i det här förslaget fasa ut en årskurs i taget och då riskera att tappa många bra lärare på vägen pga. osäkerhetsfaktorn kring deras tjänsstgöring framöver.

 

Vänliga hälsningar

Christina

Christina Larsson, Rektor

Örbyskolan/ Utbildningsförvaltningen

Dela:
Kategorier: