Lärstudion

Välkommen till Lärstudion.

Här samlas skolans specialpedagogiska resurser.

Lärstudions personal samarbetar med lärare och mentorer för att på bästa sätt kunna individanpassa elevernas skolgång.

Vi kan erbjuda: undervisning i mindre grupper, enskild undervisning, och stöd ute i ordinarie verksamhet i klassrum, på fritids och under raster. Vi arbetar även med handledning, anpassade läromedel och kompensatoriska hjälpmedel.

Dela: