Till innehåll på sidan

Lärstudion

Välkommen till Lärstudion.

Här samlas skolans specialpedagogiska resurser.

Lärstudions personal samarbetar med lärare och mentorer för att på bästa sätt kunna individanpassa elevernas skolgång.

Vi kan erbjuda: undervisning i mindre grupper, enskild undervisning, och stöd ute i ordinarie verksamhet i klassrum, på fritids och under raster. Vi arbetar även med handledning, anpassade läromedel och kompensatoriska hjälpmedel.

Dela: