Ledighetsansökan

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan". Det är rektor på skolan som beslutar om ledighet.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven tar igen de kursmoment som den missar under sin ledighet.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid.

Dela: