Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet hos skolans rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du göra det via Skolplattformen, "Ansöka om ledighet". Observera att om barnet har två vårdnadshavare behöver båda ge sitt samtycke till ledigheten.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven tar igen de kursmoment som den missar under sin ledighet.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid.

Dela:
Kategorier: