Gång- och cykelbana

Som ni säkert märkt så bygger staden en ny gång- och cykelbana på Gamla Huddingevägen och Malmköpingsvägen.

Arbetena, som startade i januari 2017, är övergrävningar där VA och el dras tvärs över gatan. Nästa steg är norra gångbanan som kommer att åtgärdas. Detta arbete planeras starta i mars 2017. Arbetena med södra gång- och cykelbanan har ett preliminärt startdatum i maj/juni 2017 och detta kommer att innebära större påverkan kring skolan med en del schakt- och rivningsarbeten.

Mer om projektet går att läsa på stadens webbplats: Pågående cykelprojekt Örby

Dela:
Kategorier: