Till innehåll på sidan

Rektorsbrev april 2021

Håll i och håll ut! Fortsatt partiell distansundervisning för högstadiet veckan efter påsk. Om detta och mycket annat kan du läsa i rektorns informationsbrev för april månad.

Hej på er alla!

Jag vill börja med att önska er alla en riktigt skön Påskledighet.

Jag är så stolt över att vara rektor på en skola där alla, elever och personal, jobbar på lika engagerat och målinriktat efter ett helt år i en pandemi.

Ni är fantastiska allihopa! Tack för er positiva inställning och flexibilitet! 

Jag vill också tacka alla er därhemma, för att ni just har stannat hemma eller väntat utanför våra lokaler och istället deltagit på digitala möten för att hjälpa oss bromsa smittspridningen här på skolan. Tack för gott samarbete!  

Då virusläget är som det är kommer vi att fortsätta följa de rutiner som tidigare införts med anledning av detta. Jag fortsätter därför vara lite ”tjatig” om att det är viktigt att vi tillsammans håller i och ut för att hålla nere eventuell smittspridning och därmed belastningen i vården.

Vi får många frågor gällande när elever kan återgå till skolan efter sjukdom, covid-19 och inte. Folkhälsomyndigheten har förra veckan släppt en  vägledning gällande barn och unga där rekommendation om bland annat det finns med, jag lägger in den publikationen nedanför brevet. Vi följer det tills nytt rekommenderas. Om ni inte kan läsa den där så hittar ni den här : 

 

Lite nytt som är viktigt för er alla att känna till och följa är:

Fortsatt partiell distansundervisning för högstadiets elever

Vi har i samråd med Tf Grundskolechef Peter Bragner beslutat om att vi fortsätter med partiell distansundervisning för högstadiets elever till och med veckan efter påsklovet, dvs. 12-16/4. De elever som går i Intro eller är behov av särskilt stöd undantas beslutet och ska därför fortsatt vara i skolan som vanligt. Med risk för att det kommer ett annat beslut från huvudmannen under kommande dagar/ veckor kör vi detta. Om vi får ett annat direktiv måste vi följa det och kommunicerar det så fort vi bara kan.  

Vi vet att närundervisning är det bästa för alla elever och har därför funnit en lokal variant utifrån Örbyskolans förutsättningar som gör att alla elever får närvara ett antal dagar/ vecka varje vecka i skolan. De dagar eleverna distansundervisas kommer de att erbjudas att hämta matlåda utanför matsalen kl. 12.15. Detta måste anmälas i förväg och det har alla fått ett riktat mail kring.

Viktigt att hjälpas åt med är att påminna eleverna om att de ofta kommer att få vara utomhus på sina raster då uppehållsrummet bara kan ha en årskurs i taget där. Det finns ett schema som roterar vilken årskurs som får vara inne respektive ute. Se till att ungdomarna fortsatt klär sig efter väder alltså.

 

Närundervisning, de dagar eleverna ska vara i skolan enligt sitt schema, på Örbyskolan för de olika årskurserna är:

 • Åk 7: måndag, onsdag och fredag
 • Åk 8: måndag, tisdag och torsdag
 • Åk 9: tisdag, onsdag, torsdag, fredag

På så vis minskar vi elevantalet på plats med en årskurs per dag vilket vi hoppas och tror är tillräckligt i dagsläget. 

Distansundervisningen kommer att följa elevernas ordinarie schema.

 

Vad gäller efter utlandsvistelse?

En elev eller personal som har varit utomlands ska stanna hemma från skolan i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.

Efter bedömning enligt huvudmannens tidigare beslut 11 a § (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta ska eleven ges fjärr-och/eller distansundervisning under perioden eleven är hemma. Kontakta elevens mentor om så är fallet. Undervisningen kommer att se olika ut beroende på vilken årskurs eleven går i. 

Bedömningen går inte att överklaga. Vårdnadshavare som ifrågasätter skolans bedömning kan istället vända sig till huvudmannens klagomålshantering eller Skolinspektionen.

 

När ska elever vara hemma?

Om en elev eller någon annan i hushållet har symtom längre än 24 timmar ska en provtagning göras på den sjuke.

Elever ska vara hemma om de har milda symtom som kan vara covid-19 eller är sjuka.
Alla i hushållet ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.
Allergiska besvär pga. pollen kan misstas för symtom, låt därför eleven stanna hemma och påbörja medicinering direkt. Om symtomen blir bättre av allergimedicinen kan eleven återgå till skolan efter två dagar, annars testa eleven för covid-19. 

 

Saker vi gör på Örbyskolan för att fortsatt bromsa smittspridningen av Corona är:

 • Vi pratar mycket om vikten av handtvätt med barnen, samt har det tillgängligt utskrivet på flera språk och ser till att/ hjälper de yngre barnen att tvätta händerna före lunchen
 • Vi har tvål på alla toaletter och i klassrummen samt handdesinfektionsmedel i matsalen
 • Elever (och personal såklart) med minsta sjukdomssymtom skickas hem direkt
 • PRAOn kommer inte att genomföras 
 • Inga utflykter med kommunala transporter genomförs under vårterminen mer än i föranmälda och nödvändiga fall, ex. simundervisning
 • Föräldramötena kommer inte att erbjudas mer än i nödfall och i dessa fall kommer de att hållas digitala
 • Utvecklingssamtalen kommer att hållas digitalt, möten med tolk hålls på skolan utomhus eller i stort rum inomhus
 • Lämning och hämtning av barn får enbart ske utomhus
 • Kontakt med skolan ska ske digitalt eller via telefon
 • Extra personal finns i matsalen som delar ut bestick, tallrikar och bröd med handskar på sig
 • Vulkanens elever (klass 1a, 1b, 1c ) äter lunch i sina klassrum, det minskar antalet med 84 elever i matsalen/ dag
 • Övriga klassers matsalstider ligger mer utspridda och årskursvis för att hålla nere antal kontakter
 • Lektioner i idrott och hälsa sker utomhus så långt det är möjligt men utan ombyte hela terminen, inga elever får byta om i omklädningsrummen. Se till att eleverna har oömma kläder och gympaskor för inomhusbruk med sig dessa dagar
 • Uppehållsrummet begränsas till en årskurs i taget för högstadieeleverna. Det är för trångt i dessa lokaler och idrotten måste kunna bedrivas inomhus i rörelserummet. Se därför till att eleverna är klädda för att kunna vistas ute under sin lunchrast. 
 • Högstadiets elever distansundervisas delvis mellan 12/4-16/4. Elever i behov av särskilt stöd och nyanlända elever undantas detta beslut och erbjuds närundervisning. Nytt beslut tas v 15 om hur det blir framöver. Ny information kommer så snart vi vet. 
 • Ingen gemensam temadag eller friluftsdag över kommer att genomföras under vårterminen.
 • Ingen gemensam skolavslutning kommer att hållas. 

 

Fortsatt gäller:

Prio 1-Sjuka elever och personal stannar hemma 

Det är fortfarande vår högsta prioritet. Elever och personal ska stanna hemma om de har symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk samt två dagar extra efter det att man är symtomfri. 

Prio 2-Vid sjukdom med Covid-19-symtom: testa er/ ert barn och informera skolan vid positivt provsvar

Prio 3- Frånvaroanmäl era barn i tid- senast kl. 07.45

Det är fortfarande oerhört viktigt att du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn i tid. Det är av största vikt att frånvarande elever är frånvaroanmälda så att vi kan fördela resurserna på bästa sätt. 

 

Information om Coronavirus på andra språk

Lägger med länkarna dit då informationen där uppdateras hela tiden med:

 

Var rädda om er, andra och varandra och ha en skön påsklovsvecka!

Vänliga hälsningar

Christina Larsson, Rektor

Örbyskolan/ Utbildningsförvaltningen

Dela:
Kategorier: