Till innehåll på sidan

Partiell distansundervisning fortsätter till och med 28/5 för högstadiet

Då smittspridningen inte minskar tillräckligt i regionen har vi i samråd med Grundskolechef Carina Hallqvist beslutat om att vi fortsätter med partiell distansundervisning för högstadiets elever från och med måndag 17/5 fram till och med fredag 28/5.

Hej på er alla med barn i högstadiet!

Då smittspridningen inte minskar tillräckligt i regionen har vi i samråd med Grundskolechef Carina Hallqvist beslutat om att vi fortsätter med partiell distansundervisning för högstadiets elever från och med måndag 17/5 fram till och med fredag 28/5. 

De elever som går i Intro eller är behov av särskilt stöd undantas beslutet och ska därför fortsatt vara i skolan som vanligt. Med risk för att det kommer ett annat beslut från huvudmannen under kommande dagar/ veckor kör vi detta. Om vi får ett annat direktiv måste vi följa det och kommunicerar det så fort vi bara kan.  

Vi vet att närundervisning är det bästa för alla elever och har därför funnit en lokal variant utifrån Örbyskolans förutsättningar som gör att alla elever får närvara ett antal dagar/ vecka varje vecka i skolan. De dagar eleverna distansundervisas kommer de att erbjudas att hämta matlåda utanför matsalen kl. 12.15. Detta måste anmälas i förväg och det har alla fått ett riktat mail kring.

Viktigt att hjälpas åt med är att påminna eleverna om att de ofta kommer att få vara utomhus på sina raster då uppehållsrummet bara kan ha en årskurs i taget där. Det finns ett schema som roterar vilken årskurs som får vara inne respektive ute. Se till att ungdomarna fortsatt klär sig efter väder alltså.

Närundervisning, de dagar eleverna ska vara i skolan enligt sitt schema, på Örbyskolan för de olika årskurserna är:

  • Åk 7: måndag, tisdag, torsdag
  • Åk 8: onsdag, torsdag, fredag

Undantag: Halvklass i 8a och 8c ska på måndagarna komma till skolan och ha sina lektioner i HKK på plats. Lektionerna ligger först respektive sist på dagen i en annan byggnad än Stenskolan och bedrivs i halvklass. Viss justering i lektionstider har gjorts för respektive grupp för att de ska hinna hit respektive hem till nästa lektion.

  • Åk 9: måndag, tisdag, onsdag, fredag

Undantag: På torsdagarna kan eleverna komma till skolan och ha sina lektioner i slöjd respektive bild på plats. Lektionerna ligger sist på dagen. Viss justering i lektionstider har gjorts för respektive grupp för att de ska hinna hit.

 

På så vis minskar vi elevantalet på plats med en årskurs per dag vilket vi hoppas och tror är tillräckligt i dagsläget. 

Distansundervisningen kommer att följa elevernas ordinarie schema.

Vänliga hälsningar

Christina Larsson, Rektor

Örbyskolan/ Utbildningsförvaltningen

Dela:
Kategorier: