Till innehåll på sidan

Örbyskolan är centralt placerad i Örby, mestadels omgiven av äldre villabebyggelse Skolan har verksamhet i åtta byggnader som kringgärdar skolgården. Två av husen som är byggda i början av 1900-talet är kulturminnesmärkta.

I Örbyskolan bedrivs undervisning för ca 740 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolans högstadium är dock en tillfällig lösning sedan 2015 då elevantalet för åk 7–9 i skolområdet var, just nu är och förväntas fortsatt vara högre än vad grannskolorna Sturebyskolan och Bäckahagens skola kan ta in med sina befintliga lokaler. När dessa skolor har byggts ut färdigt kommer Örbyskolans högstadium att fasas ut succesivt med planerad start ht-2024.

Skolan har fritidshem för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 och en fritidsklubb, som är en öppen verksamhet, för elever i årskurs 4–6. Skolan har sedan 2018 två Introgrupper, grupper för våra nya stockholmare som inte gått i svensk skola tidigare eller kortare tid än 18 månader. En för de elever som går i åk 2–5 och en för de elever som går i åk 6–9. Eleverna i dessa grupper deltar också med sin klass i de praktisk-estetiska ämnena. Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning är c: a 20 % fördelat på 24 språk. De största språkgrupperna har vi i arabiska, spanska, dari och engelska.

Örbyskolan tillhör grundskoleområde 2 där Carina Hallqvist är grundskolechef.

Dela:
Kategorier:
Örbyskolan i akvarell

​Örbyskolans ordningsregler 2020-2021

För att vi alla ska få en trivsam arbetsmiljö ska du vara rädd om dig själv och andra, visa hänsyn, omtanke och vänlighet. Du ska även vara aktsam om skolans inre och yttre miljö och material.