Örbyskolan är centralt placerad i Örby, mestadels omgiven av äldre villabebyggelse. Eleverna presterar överlag goda studieresultat. Skolan har verksamhet i nio byggnader som kringgärdar skolgården. Två av husen som är byggda i början av 1900-talet är kulturminnesmärkta.

I Örbyskolan bedrivs undervisning för 626 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Fritidshem finns för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 och vi har en fritidsklubb, som är en öppen verksamhet, för elever i årskurs 4-6.

Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning är c:a 15 % fördelat på 20 språk. De största språkgrupperna har vi i spanska, engelska och tyska och finska.

Örbyskolan tillhör område två, som tillsammans med de övriga kommunala grundskolorna i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Östermalm, leds av grundskolechef Carina Hallqvist.

Dela:
Kategorier: