Till innehåll på sidan

​Örbyskolans ordningsregler 2020-2021

För att vi alla ska få en trivsam arbetsmiljö ska du vara rädd om dig själv och andra, visa hänsyn, omtanke och vänlighet. Du ska även vara aktsam om skolans inre och yttre miljö och material.

Därför får/ska du:

 • använda ett respektfullt bemötande och tilltalssätt mot alla på skolan.

 • lämna farliga saker samt saker du är rädd om hemma.Skolan ansvarar/ ersätter inte för tex. mobiltelefoner som lämnatsobevakade. Lämna sakerna i låst klassrum eller i ditt låsta skåp.

 • vara utomhus på rasten när du går i åk F-6. Åk 7-9 tillåts vara inne i uppehållsrummet.

 • stanna inom skolans område eller på fotbollsplanen under skol-och fritidstid när du går i åk F-6.

 • ha mobilen avstängd och lämnad i ”mobilhotellet” hela dagen om du går i åk F-6 (om inte mobilen ska användas i undervisningen).

 • ha mobilen avstängd och lämnad i ”mobilhotellet” under lektionstid respektive undanstoppad när du är i matsalen när du går i åk 7-9.

 • hänga av dig ytterkläder på krokarna utanför matsalen eller på stolsryggen.

 • spela fotboll på fotbollsplanen i första hand och på skolans basketplaner i andra hand OM ingen vill spela basket där just då, men basket går före. Även i gången mellanidrottssalen och skolgården är det tillåtet att spela fotboll.

 • spela tennis/ padel på bollplanerna, ej framför skolhus med fönster.

 • bara använda bollar utomhus, studsas de inomhus beslagtas de och lämnas tillbaka vid dagens slut.

 • leka i snön men inte kasta snö, is och snöboll under skol-och fritidshemstiden.

 • använda hjälm när du åker iskana.

 • äta eller dricka annat än det skolan tillhandahåller endast efter skol-/ fritidstid när du går i åk F-6 (om inte särskild överenskommelse gjorts med lärare/ personal).

 • äta eller dricka annatän det skolan tillhandahåller endast utanför lektionstid i uppehållsrummetnär du går i åk 7-9.

Därför är det inte tillåtet:

 • att kränka, bruka våld mot eller hota någon på skolan.”Skojbråk” inkluderas här. Vi följer skolans konsekvenstrappa.
 • att ha mobiltelefoner i omklädningsrummen.
 • att nyttja nikotinprodukter i skolan eller på skolans område.
 • att klottra eller på annat sätt förstöraditt ellerandra elevers material, skolans material eller lokaler.Du/ Dina föräldrar blirdå ersättningsskyldiga.
 • att använda egna transportmedel med hjul under skol-och fritidshemstid på skolans område.
 • att ha nötter eller använda starka dofter (parfym, hårspray mm)i någon av skolans lokaler.
 • att filma/fota någon utantillåtelse frånpersonal, den/de som medverkaroch deras vårdnadshavare.
Dela: