Organisation

Skolans ledning består av rektor Christina Larsson som har det övergripande ansvaret för hela verksamheten samt biträdande rektor Virpi Rendahl med ett delegerat ansvar för förskoleklassen, fritidshemmet och åk 1-3 samt biträdande rektor Daniel Hedlund som har ett delegerat ansvar för 4-9 och fritidsklubben.

Vi har arbetslag som är uppdelade på förskoleklass, fritidshem, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9 samt serviceteamet.

För elever med behov av särskilt stöd har vi Lärstudion, som är en paraplyorganisation för allt pedagogiskt elevstöd. 

Dela:
Kategorier: