Elevhälsoteam

Elevhälsa handlar om att skapa förutsättningar för hälsa och inlärning. Elever som går i kommunal skola får hjälp av skolans elevhälsoteam om de får problem. I elevhälsoteamet på Örbyskolan finns skolledare, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagog.