Skolledning

Skolledningen utgörs av Christina Larsson (rektor), Virpi Rendahl (biträdande rektor F-3, fritidshem) och Daniel Hedlund (biträdande rektor 4-9).